RMUTP LIST

ชื่อเรื่อง : วันที่เริ่ม : ถึงวันที่ :

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1128

งานใหม่ (1) | กำลังดำเนินการ (55) | ดำเนินการแล้ว (1037) | ทำต่อไม่ได้ (35)
ลำดับสถานะชื่อผู้แจ้งหน่วยงานปัญหาที่พบประเภทวันที่ติดต่อผู้รับงาน 
1 งานใหม่ หนึ่งฤทัย แก้วคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ มีอาการแบบนี้มาสักระยะแล้วค่ะ แต่บางครั้งลองเปิดดูก็ใช้งานได้ปกติค่ะ คอมพิวเตอร์ 14/11/2017 - เพิ่มเติม
2 กำลังดำเนินการ ชลธิชา สาริกานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น RJ45 Wall Plate ในห้องพักอาจารย์ จำนวน 3 จุด ไม่มีสัญญาณส่งมายังเครื่องที่ต่อสำหรับใช้งานเครือข่ายได้ ระบบอินเตอร์เน็ต 10/11/2017 kanchit,Nattapong เพิ่มเติม
3 กำลังดำเนินการ รุ่งทิวา อึ่งวะระ เครื่องเปิดไม่ติด คอมพิวเตอร์ 30/10/2017 surayuth เพิ่มเติม
4 กำลังดำเนินการ อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ ระบบE-Doc ใช้านไม่ได้เนื่องจากไม่รับเอกสารจากผู้อื่นส่งมา ซื่งปัญหานี้เป็นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โปรแกรม 29/09/2017 kungtee เพิ่มเติม
5 กำลังดำเนินการ ฉัตรชัย ศรีสม เครืองไม่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ และบ่อยครั้งไม่เชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆ อื่นๆ 26/09/2017 yothin เพิ่มเติม
6 ดำเนินการแล้ว เพ็ญนภา โอเต็ง คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ไวรัสลงเครื่องคะ ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ จะมีโปรแกรมเด้งขึ้นตลอดเวลาคะ รบกวนลงวินโดว์ให้ใหม่คะ พร้อมของให้ลงโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ให้ด้วยนะคะ --เครื่อง DELL -- รุ่น optiplex 990 เป็นเครื่องของโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง รหัส 336 โปรแกรม 13/09/2017 surayuth เพิ่มเติม
7 ดำเนินการแล้ว นัยนา ตีผาลาด คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ระบบMicrosoft Office หมดอายุการใช้งาน โปรแกรม 05/09/2017 surayuth เพิ่มเติม
8 กำลังดำเนินการ เบญจภา ม่วงกลม เข้าระบบ ได้ปกติ แต่ไม่สามารถรับและส่งเอกสารได้ค่ะ โปรแกรม 22/08/2017 kungtee เพิ่มเติม
9 ดำเนินการแล้ว ระพีพร ทองปน สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา มีอาการรีสตาร์ทบ่อย และระบบสายแลนก็ไม่ทำงาน เป็นบ่อยมาก 2 อาการนี้ เคยมีเจ้าหน้าที่มาแก้ไขแล้ว แต่ก็หายไปสักพัก และกลับมาเป็นใหม่ อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเช็ค และประเเมินสภาพว่า มันควรจะยังแก้ไขต่อไป หรือสามารถเปลี่ยนคอมไปเลยได้หรือไม่ ก่อนคอมจะดับ และรีบูทไม่ขึ้น จนข้อมูลในคอมหายไปครับ ฝากช่วยเหลือด้วยครับ กลัวงานหาย เพราะมันบูทบ่อยมาก คอมพิวเตอร์ 11/08/2017 surayuth เพิ่มเติม
10 กำลังดำเนินการ จำนงค์ จันทโชโต คณะบริหารธุรกิจ บัญชี google ถูกปิดการใช้งาน ระหว่างการใช้งาน google classroom โดยไม่ทราบสาเหตุ รวบกวนแก้ไขและแจ้งผลด้วยคะ ข้อความขึ้นมาเป็นดังนี้คะ "ปกติแล้วบัญชี Google ถูกปิดใช้เนื่องจาก Google พบว่ามีการละเมิดนโยบาย เรียนรู้เพิ่มเติม" ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการ up ข้อมูล และส่งเมลให้กับนักศึกษา อื่นๆ 29/07/2017 kungtee เพิ่มเติม
11 กำลังดำเนินการ วัชระ โพธิสรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ระบบ E-doc มีปัญหาการใช้งานดังนี้ 1. รายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน 2. ตำแหน่งของบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน รบกวนช่วยปรับปรุงด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า โปรแกรม 25/07/2017 kungtee เพิ่มเติม
12 กำลังดำเนินการ วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ห้องเรียน 1958 คณวิศวะอาคารกิจการ มีปัญหา ต้องการแก้ไขด่วน ต้องใช้สอนขณะนี้ 12 ก.ค.60 เวลา9.45 ติดต่อศูนย์วิทยไม่ได้เลย ไม่ได้จริงๆ ปัญหาเปิดอินเทอร์เนตเครื่องรีสตาร์ เมื่อเพิ่มฟ้อนเครื่องดับ อื่นๆ 12/07/2017 nutty เพิ่มเติม
13 กำลังดำเนินการ วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ห้องเรียน 1958 คณวิศวะอาคารกิจการ มีปัญหา ต้องการแก้ไขด่วน ต้องใช้สอนขณะนี้ 12 ก.ค.60 เวลา9.45 ติดต่อศูนย์วิทยไม่ได้เลย ไม่ได้จริงๆ ปัญหาเปิดอินเทอร์เนตเครื่องรีสตาร์ เมื่อเพิ่มฟ้อนเครื่องดับ อื่นๆ 12/07/2017 nutty เพิ่มเติม
14 ดำเนินการแล้ว ปุณิกา สุระดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบอินเตอร์เน็ต 20/06/2017 thasaphat เพิ่มเติม
15 ดำเนินการแล้ว เมทิกา พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดไวรัส Virus : Win32/Ramnit.A ลบไม่ออก ทำให้เครื่องค้าง เปิดไฟล์งานช้ามาก ทำงานไปสักพักจะรีสตาร์ทเครื่องบ่อย ต้องการความช่วยเหลือด่วน โปรแกรม 14/06/2017 yothin เพิ่มเติม
16 ดำเนินการแล้ว อมรรัตน์ ไมตรีสวัสดิ์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ไม่สามารถใช้เน็ตผ่านสายแลนได้ ระบบอินเตอร์เน็ต 07/06/2017 yothin เพิ่มเติม
17 ดำเนินการแล้ว โสภา ไทยลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องพริ้นเตอร์ไม่สามารถพริ้นงานได้เนื่องจากกระดาษติดนำกระดาษออกแล้วเครื่องขึ้น ERROR ค่ะ เครื่องพิมพ์ 24/05/2017 surayuth เพิ่มเติม
18 กำลังดำเนินการ ชลธิชา สาริกานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ต้องการ update operating system from windows 8 to windows 10 คอมพิวเตอร์ 24/05/2017 kanchit,Nattapong เพิ่มเติม
19 ดำเนินการแล้ว อรพรรณ จันทรเกษมจิต สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี เสียบหูฟังแล้วเสียงไม่ออก ถึงแม้จะลองเปลี่ยนหูฟังดูแล้ว ซึ่งทำให้ไม่สามารถถอดเทปรายงานการประชุมได้ คอมพิวเตอร์ 23/05/2017 yothin เพิ่มเติม
20 ดำเนินการแล้ว โสภา ไทยลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเครื่องสตาร์ทวินโดว์แล้วหน้าจอดับปิดเครื่องไปเลย คอมพิวเตอร์ 23/05/2017 surayuth เพิ่มเติม
21 ดำเนินการแล้ว หญิง มัทนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา คอมพิวเตอร์ 1. กด Icon window ไม่ได้ 2. เวลาจะเปิดดูรูป เปิดช้ามาก ใช้เวลานาน ลงโปรแกรม 1. adobe indesign 2. adobe premiere pro 3. Nero คอมพิวเตอร์ 02/05/2017 surayuth เพิ่มเติม
22 ดำเนินการแล้ว ดวงฤทัย แก้วคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา รบกวน set printer ให้หน่อยค่ะ เครื่องพิมพ์ 28/04/2017 surayuth เพิ่มเติม
23 ดำเนินการแล้ว ศิรวัชร์ พัฒคุ้ม คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ ย้ายเครื่องจากห้องฝ่ายกิจการ ลงมาที่ห้องเครื่องตัดบรรจุภัณฑ์ รบกวนช่วยตรวจสอบการเชื่อมอินเตอร์เน๊ตด้วยครับ ระบบอินเตอร์เน็ต 04/04/2017 thasaphat เพิ่มเติม
24 ดำเนินการแล้ว ศิริลักษณ์ แท่นวิมล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลง microsof office ใหม่ โปรแกรม 14/03/2017 thasaphat เพิ่มเติม
25 ดำเนินการแล้ว โยธิน หนูแดง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี Windows 8.1 IE Firefox ไม่สามารถเล่น youtube ได้ ระบบอินเตอร์เน็ต 01/02/2017 yothin เพิ่มเติม
         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...

The กราฟแสดงรายการแจ้งซ่อมแยกตามสถานะ chart showing Series 1 series. The กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์รายการแจ้งซ่อม  chart showing Series 1 series.
:: ผู้ดูแลระบบ โยธิน หนูแดง ::

 
ติดต่อ - เว็บเก่าสำนักวิทยบริการฯ